Hit Montenegro

 ažurirano 20.03.2014.

adresa naziv kazina datum izdavanja koncesije datum isteka koncesije
Hotel "Maestral" - Pržno, Budva Casino "Maestral" 30/04/2004 31/01/2019